Znak postępowania ZZP-64/20
Data zamieszczenia 19.02.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷6, Postępowanie znak: ZZP-64/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.02.2020 r. pod numerem: 2020/S 035-082237

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content