Znak postępowania ZZP.ZP.411.35.2022
Data zamieszczenia 20.04.2022

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷5. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.35.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2022 r. pod numerem: 2022/S 077-209578

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content