Znak postępowania ZZP-200/19
Data zamieszczenia 01.10.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷5. Postępowanie znak: ZZP-200/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 189-459050

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content