Znak postępowania ZZP-115/20
Data zamieszczenia 28.04.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷5. Postępowanie znak: ZZP-115/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 083-195540

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content