Znak postępowania ZZP-87/20
Data zamieszczenia 30.03.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷4, Postępowanie znak: ZZP-87/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 063-150326

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content