Znak postępowania ZZP-106/19
Data zamieszczenia 20.05.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP-106/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.05.2019 r. pod numerem: 2019/S 096-231596

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content