Znak postępowania ZZP.ZP.411.66.2022
Data zamieszczenia 27.05.2022

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.66.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 102-283304

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content