Znak postępowania ZZP-206/19
Data zamieszczenia 21.10.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-206/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 203-493667

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content