Znak postępowania ZZP-126/19
Data zamieszczenia 22.05.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-126/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.05.2019 r. pod numerem: 2019/S 097-234094

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content