Znak postępowania ZZP-172/18
Data zamieszczenia 11.09.2018

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷16. Postępowanie znak: ZZP-172/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11/09/2018 pod numerem: 2018/S 174-394080

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 434,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 263,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.19
Rozmiar pliku 107,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 171,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 214,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 130,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 104,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 21.09.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 213,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

DRUK OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.12
Rozmiar pliku 244,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 21.09.2018

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 236,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpwiedź na pytania, zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.19 09:51:54
Rozmiar pliku 898,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26 12:36:47
Rozmiar pliku 100,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 130,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content