Znak postępowania ZZP-209/19
Data zamieszczenia 22.10.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷13. Postępowanie znak: ZZP-209/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 204-496108

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content