Znak postępowania ZZP-180/19
Data zamieszczenia 26.08.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷12. Postępowanie znak: ZZP-180/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 163-400114

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.