Znak postępowania ZZP-81/20
Data zamieszczenia 16.03.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷11, Postępowanie znak: ZZP-81/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 052-125535

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content