Znak postępowania ZZP-79/20
Data zamieszczenia 16.03.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷11, Postępowanie znak: ZZP-79/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 053-125557

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content