Znak postępowania ZZP-87/18
Data zamieszczenia 24.05.2018

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷10. Postępowanie znak: ZZP-87/18.

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24/05/2018 r. pod numerem: 2018/S 097-220948

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 292,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 291,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 85,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 74,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 159,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.22
Rozmiar pliku 73,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 254,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 268,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 120,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 117,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 239,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 119,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 193,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 149,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ

ZZP.ZP.87/18.360.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 240,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.87/18.370.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 275,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.87/18.379.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.05
Rozmiar pliku 234,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.87/18.448.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.22
Rozmiar pliku 241,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiany SIWZ

ZZP.ZP.87/18.398.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 365,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 90,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 136,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.09
Rozmiar pliku 207,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content