Znak postępowania ZZP-82/20
Data zamieszczenia 16.03.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷10. Postępowanie znak: ZZP-82/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 053-125540

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content