Znak postępowania ZZP-26/21
Data zamieszczenia 28.12.2020


Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną rytuksymabum. Części:
1÷2.

Znak postępowania: ZZP-26/21

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/12/2020 r. pod numerem: 2020/S 252-635501

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/21522/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content