Znak postępowania ZZP-139/21
Data zamieszczenia 29.10.2021

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Rytuksymabum; Części: 1÷2. Znak postępowania: ZZP-139/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała,  Marcin Górski.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.10.2021 r.  pod numerem: 2021/S 211-550424

Link do e – platformy zakupowej:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/43627/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content