Znak postępowania ZZP-140/21
Data zamieszczenia 29.10.2021

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną Glatirameri acetas. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-140/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.10.2021 r.  pod numerem: 2021/S 211-550608

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content