Znak postępowania ZZP-142/21
Data zamieszczenia 29.10.2021

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną  Bevacizumabum. Części: 1÷2. Znak postępowania: ZZP-142/21

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29/10/2021 r.  pod numerem: 2021/S 211-550716

 

Link do platformy:

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content