Znak postępowania ZZP-220/17
Data zamieszczenia 11.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-220/17 z dnia 11-10-2017
Przedmiot zamówienia: Zakup dentobusów – pojazdów medycznych, w których są udzielane świadczenia stomatologiczne w liczbie 4 sztuk
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 11/10/2017 r., Nr 2017/S 195-400023
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 120,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 269,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Aktualne ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.18
Rozmiar pliku 192,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 117,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 403,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 408,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 192,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.11
Rozmiar pliku 289,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 63,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.18
Rozmiar pliku 71,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.26
Rozmiar pliku 116,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.29
Rozmiar pliku 108,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content