Znak postępowania ZZP-39/21
Data zamieszczenia 04.06.2021

Zakup 1 (jednej) dodatkowej i remont 18 przekładni głównych, w latach 2021–2025, w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Postępowanie znak: ZZP-39/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.06.2021 r. pod numerem: 2021/S 107-279226

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content