Znak postępowania ZZP.ZP.411.131.2023
Data zamieszczenia 16.08.2023

Wyroby medyczne (zestawy odczynników) do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.131.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 156-499456

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content