Znak postępowania ZZP.ZP.411.134.2023
Data zamieszczenia 16.08.2023

Wyroby medyczne (zestawy odczynników) do diagnostyki molekularnej z dostawą bezpośrednio do laboratoriów. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.134.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 156-497940

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content