Znak postępowania ZZP-193/21
Data zamieszczenia 23.12.2021

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 23.12.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00329043/01

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content