Znak postępowania ZZP-177/21
Data zamieszczenia 24.12.2021

Sukcesywna dostawa zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą separatorów osoczowych

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.12.2021 r. pod numerem: 2021/S 250-659906

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content