Znak postępowania ZZP-152/21
Data zamieszczenia 13.10.2021

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; części 1-6

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13.10.2021 r. pod numerem: 2021/S 199-518596

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content