Znak postępowania ZZP-57/17
Data zamieszczenia 21.04.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-57/17 z dnia 21-04-2017
Przedmiot zamówienia: WYPRODUKOWANIE MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH (ULOTKA, ŚWIADECTWO, PLAKAT AKCYJNY) PROMUJĄCYCH AKCJĘ HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PRZED WAKACJAMI WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Dane kontaktowe: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 21.04.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 078-150314
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 112,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 191,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 1,62 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 68,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 164,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 72,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 121,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 64,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia (zgodnie z SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.05
Rozmiar pliku 71,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 70,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.17
Rozmiar pliku 108,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content