Znak postępowania ZZP-40/21
Data zamieszczenia 07.06.2021

Wymiana 48 silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; postępowanie znak: ZZP-40/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.06.2021 r.  pod numerem: 2021/S 108-284198

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content