Znak postępowania ZZP-134/21
Data zamieszczenia 05.08.2021

Wymiana 48 silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; postępowanie znak: ZZP-134/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.08.2021 r.  pod numerem: 2021/S 150-398506

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content