Znak postępowania ZZP-140/20
Data zamieszczenia 13.07.2020

WYŁONIENIE PODMIOTU, KTÓRY WYKONA POMIARY ŚREDNIOROCZNEGO STĘŻENIA RADONU W BUDYNKACH, OBEJMUJĄCE OKRES OD 2020 R DO 2023 R.

Osoba prowadząca: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13/07/2020 pod numerem: 2020/S 133-327040

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15856/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content