Znak postępowania ZZP.ZP.411.99.2022
Data zamieszczenia 15.07.2022

Wykonanie, wyprodukowanie i dostawa filiżanek ze spodkiem; znak postępowania: ZZP.ZP.411.99.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15/07/2022 r. pod numerem: 2022/S 135-383258

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/66167/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content