Znak postępowania ZZP.ZP.411.39.2024
Data zamieszczenia 05.04.2024

Wykonanie oraz dostawa pluszowego misia w koszulce z kapturem z logotypem m. in. Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pn.:„Twoja Krew, Moje Życie” oraz adresem strony internetowej www.twojakrew.pl

Znak postępowania: ZZP.ZP.411.39.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.04.2024 r. pod numerem:202466-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content