Znak postępowania ZZP-169/18
Data zamieszczenia 20.09.2018

Wykonanie i dostawa zawieszek zapachowych z logotypem kampanii “Twoja krew, moje życie” i adresem strony www.twojakrew.pl; Postępowanie znak: ZZP-169/18

Dane kontaktowe: Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.wrzosek@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.09.18 pod numerem: 2018/S 181-409609

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 123,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 270,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 124,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 304,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 196,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 130,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 75,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 118,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 94,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.05
Rozmiar pliku 88,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.23
Rozmiar pliku 164,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.19
Rozmiar pliku 135,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content