Znak postępowania ZZP-190/19
Data zamieszczenia 20.09.2019

Wykonanie i dostawa trójdzielnego kalendarza ściennego z logotypem kampanii
„Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl w kopercie.

Postępowanie znak: ZZP-190/19

 

Osoba do kontaktu: Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.09.2019r. pod numerem: 2019/S 182-442511

Przekierowanie na e-platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content