Znak postępowania ZZP-158/19
Data zamieszczenia 24.07.2019

WYKONANIE I DOSTAWA TORBY PAPIEROWEJ Z LOGOTYPEM KAMPANII „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” ORAZ ADRESEM STRONY WWW.TWOJAKREW.PL PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO.

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24/07/2019 pod numerem: 2019/S 141-346919

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/7113/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content