Znak postępowania ZZP-156/18
Data zamieszczenia 18.07.2018

Wykonanie i dostawa torby na zakupy z logotypem kampanii „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl

w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”, w zakresie zadania pn. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”

Postępowanie znak ZZP-156/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.07.2018 r.  pod numerem: Nr 2018/S 136-310524

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 133,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 269,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.24
Rozmiar pliku 72,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 304,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 193,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 119,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 117,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 119,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 92,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.156/18.559.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.24
Rozmiar pliku 176,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.156/18.567.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.24
Rozmiar pliku 158,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.09
Rozmiar pliku 91,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.27
Rozmiar pliku 125,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.30
Rozmiar pliku 70,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Uniewżnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.19
Rozmiar pliku 131,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content