Znak postępowania ZZP.ZP.411.16.2022
Data zamieszczenia 25.03.2022

Wykonanie i dostawa pojemnika na zupę z logotypem m.in. ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl; ZZP.ZP.411.16.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.03.2022 r. pod numerem: 2022/S 060-154948

Przekierowanie na  e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/55922/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content