Znak postępowania ZZP-78/19
Data zamieszczenia 10.04.2019

Wykonanie i dostawa ołówka z gumką z logotypem ogólnopolskiej kampanii “Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl ZZP-78/19

Osoba prowadząca postępowanie: Jacek Stępień
Faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:10.04.2019 r. pod numerem:2019S 071/167365

E-platforma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content