Znak postępowania ZZP.ZP.411.95.2023
Data zamieszczenia 19.06.2023

Wykonanie i dostawa odznak, legitymacji i pudełek do odznak „Honorowy Dawca krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Części 1÷3

Osoby prowadzące postępowanie: Kinga Piętowska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00047467/02/P

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content