Znak postępowania ZZP.ZP.411.98.2022
Data zamieszczenia 02.09.2022

Wykonanie i dostawa odznak, legitymacji i pudełek do odznak „Honorowy Dawca krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”  Części 1÷3; znak postępowania: ZZP.ZP.411.98.2022

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00331651/01

Przekierowanie na e – platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/71348/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content