Znak postępowania ZZP-54/20
Data zamieszczenia 12.02.2020

Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. ,,Każda kropla jest cenna,,. Część 1-2. ZZP-54/20

Osoba prowadząca: Jacek Stępień

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:12.02.2020 r. pod numerem: 2020/S 030-069398

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content