Znak postępowania ZZP-28/19
Data zamieszczenia 06.02.2019

Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”. Część 1-2 , znak: ZZP-28/19

Osoba prowadząca postępowanie: Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/02/2019r. pod numerem: 2019/S 026-057426

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/3223/details

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content