Znak postępowania ZZP-49/20
Data zamieszczenia 12.02.2020

Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”; Część 1-2

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Kinga Piętowska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/02/2020 r. pod numerem: 2020/S 030-069409

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content