Znak postępowania ZZP-31/19
Data zamieszczenia 07.02.2019

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem: 2019/S 027-059420

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/3241/details

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem:

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content