Znak postępowania ZZP.ZP.411.37.2023
Data zamieszczenia 10.03.2023

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.; znak sprawy: ZZP.ZP.411.37.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/03/2023 r. pod numerem: 2023/S 050-144265

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content