Znak postępowania ZZP-103/21
Data zamieszczenia 30.06.2021

Wykonanie i dostawa długopisu z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Joanna Henkelmann
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30.06.2021 r. pod numerem: 2021/S 124-327969

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content