Znak postępowania ZZP.ZP.411.90.2022
Data zamieszczenia 04.07.2022

Wykonanie i dostawa butelki sportowej; znak sprawy ZZP.ZP.411.90.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/07/2022 r. pod numerem: 2022/S 126-357965

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content