Znak postępowania ZZP-54/19
Data zamieszczenia 05.04.2019

Wykonanie elementów w ramach programu edukacyjnego dla szkół – materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo.

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem: 2019/S 068-158976

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4600/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content