Znak postępowania ZZP-82/19
Data zamieszczenia 15.04.2019

Wykonanie elementów w ramach programu edukacyjnego dla pracodawców – materiałów poligraficznych oraz materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo.

Znak postępowania ZZP-82/19

Osoba prowadząca: Joanna Henkelmann

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem: 2019/S 074-174864

Link do postępowania:

eplatforma

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content